OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Firma TwójAbi  przy współpracy z Kancelarią Adwokacką Katarzyny klimanek pomoże Ci nie tylko poprawić zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych, ale również przygotować wszystkie wymagane przepisami prawa dokumenty.

W ramach outsourcingu Administratora Bezpieczeństwa Informacji oferujemy:

 

 • Opracowanie i wprowadzenie w życie stosownych dokumentów tj. polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych (art. 36 i 39a ustawy o Ochronie Danych Osobowych);
 • Zgłaszanie stosownych zbiorów do rejestru GIODO i ich aktualizacja (art. 40 ustawy o ODO);
 • Przygotowanie niezbędnych wzorów zgód na przetwarzanie danych osobowych zwykłych i wrażliwych (art. 23 i 27 ustawy o ODO);
 • Opracowanie niezbędnych upoważnień do przetwarzania danych osobowych i prowadzenie stosownej ich ewidencji (art. 37 i 39 ustawy o ODO);
 • Ustawowe zapoznanie pracowników i współpracowników z wymogami ustawowymi i zasadami ochrony danych osobowych poprzez realizację szkoleń ogólnych jak i indywidualnych pracowników;
 • Realizacja rocznych kontroli (sprawdzeń) zgodności przetwarzania danych osobowych poprzez monitoring wewnętrzny realizacji określonych procedur i polityk;
 • Stała reprezentacja ADO we wszelkich kontaktach i korespondencji z GIODO, jak i podczas ewentualnych kontroli;
 • Pełne wsparcie w sytuacjach awaryjnych tj. wycieku danych czy próbach włamań do systemu;
 • Przygotowanie oświadczeń o zachowaniu tajemnicy danych osobowych oraz o sposobie ich zabezpieczenia (art. 39 ust. 2 ustawy o ODO);
 • Stały monitoring zmian prawnych w przedmiotowych regulacjach, jak i stosowna modyfikacja wprowadzonych procedur i dokumentów;
 • Bieżąca współpraca z informatykami Państwa instytucji w zakresie stosowania odpowiednich zabezpieczeń informatycznych sieci.

POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?