PRAWO RODZINNE

Kancelaria świadczy pomoc prawną objętą postępowaniem o:

 

 • rozwód;
 • separację;
 • podział majątku wspólnego małżonków;
 • alimenty;
 • unieważnienie małżeństwa;
 • ustalenie kontaktów z dziećmi;
 • spraw związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej;
 • ustaleniem i zaprzeczeniem ojcostwa i macierzyństwa;
 • ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej;
 • ustanowienie rodziny zastępczej;
 • przysposobienie;
 • powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców;
 • demoralizacją;
 • czynami karalnymi nieletnich.

POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO?