PRAWO KARNE

Kancelaria świadczy pomoc prawną objętą:

 

 • reprezentacją osób podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i Policją;
 • obroną oskarżonych w procesie karnym;
 • reprezentacją w postępowaniach karnych wykonawczych;
 • sprawami o odroczenie i zawieszenie kary;
 • sprawami o udzielenie przerwy w wykonaniu kary;
 • sprawami o warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary;
 • sprawami o wyrok łączny;
 • reprezentacją osób pokrzywdzonych w postępowaniu sądowym oraz przygotowawczym;
 • sporządzeniem i popieraniem w postępowaniu sądowym prywatnych oraz subsydiarnych aktów oskarżenia;
 • odszkodowaniem za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie;
 • odbywaniem kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego;
 • zatarciem skazania.

POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO?