PRAWO UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBISTYCH

Pomoc obejmuje zarówno postępowanie przedsądowe, jak i sądowe oraz prowadzenie ewentualnych negocjacji.

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie udzielania porad prawnych i prowadzenia spraw objętych postępowaniem sądowym:

 

 • odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem oraz bez wypowiedzenia;
 • sprostowanie świadectwa pracy;
 • odprawę pośmiertną;
 • roszczenia z tytułu naruszenia zakazu konkurencji;
 • uchylenia kary porządkowej;
 • roszczenie z tytułu odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy;
 • roszczenie pieniężne z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę;
 • ustalenie stosunku pracy;
 • przywrócenie do pracy;
 • roszczenie z tytułu odpowiedzialności za mienie powierzone pracownikowi;
 • roszczenia z tytułu dyskryminacji i mobbingu;
 • roszczenie z tytułu wypadów;
 • z zakresu ubezpieczeń społecznych: emerytur, rent, zasiłków, spornych składek.

POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ Z ZAKRESU PRAWA UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBISTYCH?