PRAWO CYWILNE

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego objętą postępowaniami dotyczącymi:

 

 • zapłaty;
 • zachowku;
 • stwierdzenia nabycia spadku na podstawie testamentu i ustawy;
 • działu spadku i zniesienia współwłasności;
 • ubezwłasnowolnienia;
 • roszczenia z tytułu ochrony praw własności;
 • zasiedzenia;
 • roszczenia z tytułu służebności;
 • roszczenia z czynów niedozwolonych;
 • bezpodstawnego wzbogacenia;
 • odszkodowania i zadośćuczynienia;
 • z tytułu gwarancji i rękojmi;
 • z tytułu umów o dzieło i zlecenia;
 • z tytułu umów o roboty budowlane;
 • z tytułu najmu i dzierżawy;
 • roszczeń z tytułu użyczenia i pożyczki;
 • spraw egzekucyjnych.

POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO?