PRAWO MEDYCZNE

Kancelaria prawna zajmuje się obsługą podmiotów medycznych i świadczy pomoc prawną w zakresie:

 

  • reprezentowania pokrzywdzonych w postępowaniu karnym o błąd w sztuce lekarskiej, zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i sądowym;
  • obrony lekarzy w postępowaniach karnych i dyscyplinarnych związanych z błędem w sztuce;
  • zastępstwa procesowego w sporach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd w sztuce lekarskiej;
  • reprezentacji w zakresie sporów z Narodowym Funduszem Zdrowia;
  • reprezentacji w zakresie spraw prowadzonych przed Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ Z ZAKRESU PRAWA MEDYCZNEGO?